ติดต่อสอบถามกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล :
Email :
เบอร์โทรติดต่อ :
ข้อเสนอแนะ :
รหัสส่งข้อมูล :
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนเดชา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7334-9519 โทรสาร 0-7333-6581
Website : WWW.PATTANILOCAL.GO.TH