ของดีจังหวัดปัตตานี(แหล่งท่องเที่ยว)
กิจกรรม : มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

รายละเอียด :
    

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางปัตตานี  นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก โดยเริ่มต้นสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ ๙ ปี จึงแล้วเสร็จ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ตั้งอยู่บนฐานรูปทรงคล้ายกับวิหารที่ทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่ และมีโดมบริวาร ๔ ทิศ มีหอคอยอยู่สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถงมีระเบียงสองข้างภายในห้องโถงด้านใน มีบัลลังค์ทรงสูงและแคบเป็นที่ สำหรับ “คอฏีบ” ยืนอ่านคุฏบะฮ์ การละหมาดในวันศุกร์ หอคอยสองข้างนั้นเดิมใช้เป็นหอกลางสำหรับตีกลองเป็นสัญญาณเรียกให้มุสลิมมาร่วมปฏิบัติศาสนกิจ แต่ปัจจุบันใช้เป็นที่ติดตั้งลำโพงเครื่อง ขยายเสียงแทนเสียงกลอง และได้ขยายด้านข้างออกไปทั้ง ๒ ด้าน และสร้างหอบังด้วย พร้อมขยายสระน้ำและที่อาบน้ำละหมาดให้ดูสง่าสวยยิ่งขึ้น
ตั้งอยู่บริเวณตัวเมืองปัตตานีริมถนนสายปัตตานี
– ยะลา หรือจากถนนพิพิธแล้วเลี้ยงขวาไปตาม ถนนอันเป็นเส้นทางไปยะลาประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีละหมาด ในวันสำคัญทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556    อ่าน 558 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**