ของดีจังหวัดปัตตานี(แหล่งท่องเที่ยว)
กิจกรรม : วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม


รายละเอียด :
    

วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม วัดช้างให้สร้างขึ้นกว่า ๓๐๐ ปี แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำ เจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว(นางเจ๊ะสิตี) จึงได้เสี่ยงอธิษฐานปล่อยช้างคู่เมืองออกเดินป่า โดยมีพระยาแก้มดำน้องสาวและไพร่พลเดินติดตามช้างมาหยุด ณ ป่าแห่งหนึ่งพร้อมเดินวนเวียนและร้องขึ้น ๓ ครั้ง(วัดช้างให้ขณะนี้) พระยาแก้มดำจึงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันดี จึงจะใช้บริเวณดังกล่าวสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบจึงให้ช้างออกเดินทางหาทำเลใหม่พบกระจงขาววิ่งอยู่ น้องสาวจึงชักชวนไพร่พลวิ่งจับกระจงวิ่งไปบริเวณหาดทรายสีขาว (ตำบลกรือเซะขณะนี้) แล้วหายไป นางรู้สึกชอบ พระยาแก้มดำจึงสร้างเมืองให้

จากนั้นจึงเดินทางกลับเมืองไทรบุรีมาถึงที่ช้างเคยหยุดจึงพักแรมถางป่าและสร้างวัดชื่อ วัดช้างให้ เมื่อเดินทางถึงเมืองไทรบุรีได้นิมนต์พระภิกษุซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ท่านลังกา” หรือ ”สมเด็จพระโคะ” หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านลังกาเดินทางธุดงค์ไปมาระหว่างเมืองไทรบุรีกับวัดช้างให้และได้สั่งลูกศิษย์ว่าถ้าท่านมรณภาพขอให้นำศพไปทำการฌาปนกิจ ณ วัดช้างให้ เมื่อท่านมรณภาพที่เมืองไทรบุรี ลูกศิษย์ได้นำพระศพกลับวัดช้างให้เพื่อฌาปนกิจ ระหว่างเดินทางหยุดที่ใดก็จะปักไม้ไว้ (ปัจจุบันจึงมีสถูป ตามที่ต่างๆ) ลูกศิษย์ได้นำอัฐิส่วนหนึ่งกับเมืองไทรบุรี และส่วนหนึ่งฝังไว้ที่วัดช้างให้มีผู้คนมากราบไหว้บนบานอธิษฐาน ได้ผลตามความประสงค์ความศักดิ์สิทธิ์ จึงเลื่องลือไปไกล หลังจากนั้นวัดช้างให้ก็ร้างไปนาน

ปี พ.ศ.๒๔๘๐ พระครูมนูญสมภาร เจ้าอาวาสวัดพลานุภาพ เจ้าคณะตำบลทุ่งพลาให้พระช่วงมาเป็นเจ้าอาวาส  พระช่วงได้ชักชวนชาวบ้านมาแผ้วถางป่าสร้างกุฏิศาลาการเปรียญหลังคามุงจาก พร้อมเสนาสนะอื่นๆ และได้ลาสิกขาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔

ปี พ.ศ.๒๔๘๔ พระอาจารย์ทิม ธมฺมธโร (พระครูวิสัยโสภณ) เป็นเจ้าอาวาสได้ตั้งชื่อตามกรมการศาสนาว่า “วัดราษฎร์บูรณะ” สร้างศาลาการเปรียญใหม่ กุฏิ ๘ หลัง สร้างหอฉัน(โรงครัว) สร้างหอระฆัง สร้างพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดเนื้อว่านรุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๔๙๗ สร้างอุโบสถ สร้างวิหารประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อทวดสร้างสถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด สร้างเจดีย์ สร้างกำแพงวัด และซื้อที่ดินตรงข้ามวัดสร้างโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวด เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นำต้นโพธิ์จากอินเดียมาปลูกไว้  พระอาจารย์ทิมมรณภาพปี พ.ศ.๒๕๑๒ (เป็นเจ้าอาวาส ๒๘ ปี)

ปัจจุบันได้มีการสร้างรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งพระอาจารย์ทิมเท่าองค์จริง ประดิษฐานในวัดช้างให้

ปี พ.ศ.๒๕๑๒ พระครูใบฎีกาขาว เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดงานพิธียกฉัตรทองยอดเจดีย์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธียก
ฉัตรทอง ยอดพระเจดีย์วัดราษฎร์บูรณะ (ช้างให้) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ และปรับปรุงสถูปสมเด็จหลวงพ่อทวด จัดซื้อที่ดินสร้างอาคาร
โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎิ์ (เป็นเจ้าอาวาส ๙ ปี)

ปี พ.ศ.๒๕๒๑ พระครูอนุกูลปริยัติกิจ ( สวัสดิ์  อรุโณ ) เป็นเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี จะมีการสรงน้ำหลวงปู่ทวด
…..ตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายใต้หาดใหญ่ – สุไหงโกลก หมู่ที่ ๒ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
การเดินทางใช้ทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิ์
ผ่านสามแยกนาเกตุ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๙ ห่างจากจังหวัดปัตตานีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
โดยมีถนนลาดยางแยกเข้าวัดอีก ๑ กิโลเมตร
เปิดให้เข้าชมและสักการะทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐
– ๑๗.๐๐ น.

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556    อ่าน 1644 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**